Zápisy ze schůzí    

18.07.2018

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 07.04.2018 v Restauraci U Kocoura v Solnici

Úvod

 

V sobotu 7.4.2018  od 15. hodin v Restauraci u Kocoura v Solnici se konala první letošní schůze naší organizace Ušlechtilé kočky Náchod, a zároveň byla schůzí volební.

 

Předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko nejprve slovem představil nové členky paní Lucii Bédiovou a její siamskou kočičku a paní Lenku Vitverovou a jejího kocoura Honzu.

 

Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Iva Bednářová, Míla Tobiášková, Lucie Bédiová, Irena Křešničková, Lenka Vitverová, Denisa Dočkalová a Nikola Meisnerová

 

Projednávané body:

1. volby vedení organizace

2. seznámení s průběhem celorepublikové konference chovatelů koček

3. různé

 

Tuto volební schůzi předcházeli nominace zasílané e-maily, a to na posty předseda, jednatel, pokladník a kontrolní komise. Tyto návrhy byly všechny shodné se stávajícími členy výboru (návrhy od 13ti členů), proto hlasování bylo jednodušší a jednohlasné.

 

Zvoleni opět byli:

předseda:          Jan Kolisko

jednatel :            Michal Jakeš

pokladník:        Jana Novotná

kontrolní komise:   Petra Jakešová

                               Nikola Meisnerová

                               Iva Bednářová

 

Od Michala Jakeše jsme vyslechli zprávy a novinky z konference chovatelů koček, konané v Praze dne 24.2.2018.

Na závěr bylo krásné vyprávění s fotografiemi ze Zanzibaru od Jany Novotné.

 

05.11.2017

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 04.11.2017 v Restauraci U Kocoura v Solnici

 

 Úvod

 

Schůze se konala dne 04.11.2017 od 15:00 v Restauraci "U Kocoura", Vašátkova 26, Solnice.

Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 03.10.2017, jednatel ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš

 

Přítomní členové: Jan Kolisko, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Jana Novotná, Irena Křešničková, Šárka Stúpalová, Nikola Meisnerová, Iva Bednářová.

 

 Program :

 1) Členské známky pro rok 2018 - cena, splatnost, objednání, rozesílání

4) Různé 

 

 Ad 1.) Členské známky pro rok 2018

podle dohody byla určena výše ročního příspěvku na 300,- Kč pro plnoletého člena, výše ročního příspěvku pro mladého chovatele 165,- Kč zůstává zachována

-  někteří členové zaplatili příspěvek v hotovosti, pro ostatní je možnost úhrady bankovním převodem na účet naší organizace do konce letošního roku (pokyny pro platbu: účet číslo 115-1267590227/0100, variabilní symbol uveďte číslo Vaší průkazky a do poznámky napište své příjmení)

 

 Ad 2.) Různé

- Pan Michal Jakeš splnil úkol, kterého se při minulé schůzi sám ujal a to - Zadat vyrobení nového razítka Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.

Razítko je SUPER!

- o letošní světové výstavě v Holandsku povyprávěl Honza Kolisko, který byl přímým účastníkem a jeho kartouzská kočička GIC Baby Blue Star Kolda, CZ , JW se stala NEJLEPŠÍ dospělou KARTOUZSKOU KOČKOU SVĚTOVÉ VÝSTAVY 2017

GRATULUJEME!!!

Vyprávění bylo doplněno o různé fotografie a videa.

 

05.08.2017

 

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.

Úvod:

Schůze se konala v sobotu 22.7.2017 od 14:00 v Solnici, Byzhradecká 390.

Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Nikola Maisnerová, Šárka Stúpalová, Iva Bednářová

 

Body k projednání: 

1) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 

2) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 

3) Různé

 

1) Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 22. 6. 2017, jednatel SO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš, který také schůzi konanou 22.7.2017 zahájil a to seznámením s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 

2) Co se týká nového razítka, bude zadána jeho výroba s logem kočičí tlapky a novým názvem naší organizace. 

3) Předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko také slovem představil novou členku paní Mílu Tobiáškovou a její britskou kočičku.

O skvělou perličku se postarala malá Deniska, která k údivu všech projížděla na dětské elektrické motorce před zraky schůzujících. Sice jela pozadu, ale s obrovským úsměvem na tváři a zářícíma očima.

 

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.
 
Úvod:
Schůze se konala v sobotu 22.7.2017 od 14:00 v Solnici, 
Byzhradecká 390.
Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Nikola Maisnerová, Šárka Stúpalová 
Iva Bednářová
 
Body k projednání: 
 
1) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
 
2) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 
 
3) Různé
 
1) Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 22. 6. 2017, jednatel SO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš, který také schůzi konanou 22.7.2017 zahájil a to seznámením s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
2) Co se týká nového razítka, bude zadána jeho výroba s logem kočičí tlapky a novým názvem naší organizace. 
3) Slovem také představil novou členku paní Mílu Tobiáškovou a její britskou kočičku.
 
O skvělou perličku se postarala malá Deniska, která k údivu všech projížděla na dětské elektrické motorce před zraky schůzujících. Sice jela pozadu, ale s obrovským úsměvem na tváři a očima zářícíma štěstím.

13.12.2016

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod, konané 11.12.2016 v Restauraci Jordánek v Opočně

Úvod

Schůze se konala dne 11.12.2016 od 14:00 v Restauraci "Jordánek", Nádražní 447, Opočno.

Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 11.11.2016, jednatel ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš Schůzi zahájil úvodní řečí ve 14:00 předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko, který schůzi dále předsedal.

přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Denisa Zoulová, Nikola Maisnerová, Vlasta Vachatová, Irena Křešničková, 

Iva Bednářová

podrobně zde:   Zápis ze schůze 11.12.2016

 

14.04.2016

Zápis ze Schůze Základní organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 3.4.2016 v Restauraci Jordánek v Opočně

podrobně zde:      Zápis ze schůze 3.4.2016.doc (30,5 kB) 

 

25.03.2016

Zápis z konference delegátů - zde

 

25.10.2015

Zápis ze schůze předsednictva - ZO Ušlechtilé kočky Náchod

V sobotu 24. října se konala schůze všech členů předsednictva. Projednávalo se založení a zřízení peněžního účtu na který budou všichni členové zasílat členské příspěvky. 

23.05.2015

Zápis ze schůze ZO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod.

Schůze se konala 22.05.2015 v restauraci"U F.L.Věka" v Dobrušce. Sešlo se 10 členů a bylo zvoleno nové předsednictvo.

Zúčastlili se: Ing.Vachatová Vlasta, Kopecká Blanka, Kolisko Jan, Meisnerová Nikola, Jakešová Petra, Jakeš Michal, Novotná Jana, Bednářová Iva, Dočkalová Denisa, Ing.Šlapáková Dana. 

17.05.2015

Zápis ze schůze ZO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod.

V sobotu 16.05.2015 se konala naše první volební schůze, protože naše předsedkyně, paní Vlasta Vachatová a naše pokladní, paní Blanka Kopecká chtěly ukončit své působení na těchto pozicích.  Sešli jsme se v kavárně "Na zámecké" v Opočně. Účast členů byla ale slabá, šešlo se nás 9, což nebyla nadpoloviční většina, tudíž volby nemohly proběhnout. Byl stanoven další termín a to na pátek 22.05.2015

Zúčastlili se: Ing.Vachatová Vlasta, Meisnerová Nikola, Kopecká Blanka, Křešničková Irena, Jakešová Petra, Jakeš Michal, Novotná Jana, Bednářová Iva, Stúpalová Šárka.

14.03.2015

Zápis ze schůze ZO Ušlechtilé kočky Náchod.
Schůze se konala 7.3.2015 v restauraci „U Slunce“ v Opočně.
Sešli jsme se v docela hojném počtu. Ing.Vachatová Vlasta, Meisnerová Nikola, Faltová Renata, Hornychová Marie, Křešničková Irena, Jakeš Michal, Kolisko Jan, Novotná Jana, Bednářová Iva, Stúpalová Šárka.
Předsedkyně paní Vlasta Vachatová přečetla a důkladně rozvedla zprávu z plenárního zasedání, konaného 28.2.2015 v Praze. Také upozornila na nové povinnosti členů FIFe, které jsou již uvedeny v novém chovném i výstavním řádu.
Vybral se zbytek členských příspěvků a zároveň byly zúčastněným předány členské známky pro rok 2015.
Na závěr proběhla diskuze u kávy a dezertu.

 

18.01.2015

Změny ve FIFE od 1.1.2015 - důležité!

Dle článku 1.13 má chovatel povinnost od 1.1.2015 poslat předsedkyni ZO kopii přihlášky

na výstavu "DO CIZINY" více zde:    novinky FIFE 2015.pdf (246934)

 

22.01.2014

Zápis ze schůze organizace Ušlechtilé kočky Náchod konané dne 22.1.2014 v Dobrušce

 

Přítomni:

  • Ing. Vlasta Vachatová – předseda
  • Jan Kolísko – jednatel
  • Iva Bednářová – revizní komise
  • Blanka Kopecká – pokladník

 

  1. Předsedkyně seznámila členy výboru s počtem skutečných členů naší organizace.  Je nás celkem 19 a z toho dvě mladé chovatelky.
  2. Bylo dohodnuto, že po získání přístupového kódu do databáze koček od pí Šimkové, předsedkyně doplní všechny potřebné údaje tak, že už nebude potřeba v budoucnu razítkovat krycí listy ani přihlášky na výstavu.
  3. Bylo rozhodnuto, že po konání Ústřední konference delegátů 22.2.2014 v Praze svolá jednatel p. Kolísko první společnou schůzi všech členů, kde bude možné zaplatit známky a zároveň ji získat a bude informováno i o všem, co se na konferenci projednávalo a s jakým závěrem.
  4. Do podzimního termínu připravit písemné návrhy, které budou projednány na plenární schůzi viz bod 3. Výbor se dohodl, že jedním z návrhů bude zařazení jednoho povinného absolvování výstavy pro udělení chovnosti.
  5. Paní Iva Bednářová se nabídla, že v průběhu roku 2014 provede modernizaci našich webových stránek.

 

Zapsala: Vachatová