Zápisy ze schůzí    

28.05.2019

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod

V neděli 26.5.2019  od 14:00 hodin v Restauraci U Bětky ve Slavoňově u Nového Města nad Metují.  

 
Projednávané body:
1. seznámení se s průběhem Ústřední konference SCHK 2019
2. předávání nových průkazů
3. představení případného nového člena
4. různé
 
Schůzi zahájil Honza Kolisko a to seznámením s výsledky konference SCHK konané dne 23.02.2019 v Praze. Potom rozdal nové členské průkazky všem, kdo ji ještě neobdržel. Seznámil nás také s novým členem, ikdyž nebyl úplně nový, ale na schůzi byl poprvé a to s panem Radkem Kuštou, chovatelem mainských mývalích koček. 
Nakonec byla diskuse a to byste koukali co všechno se dá probírat o kočkách při výborném jídle, kávičce a domácím dezertu!
 
Přítomni byli: Jan Kolisko, Lenka Vitverová, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Nikola Maisnerová, Iva Bednářová, Irena Křešničková, Denisa Dočkalová, Lucie Bédiová, Radek Kušta.
 

18.07.2018

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 07.04.2018 v Restauraci U Kocoura v Solnici

Úvod

 

V sobotu 7.4.2018  od 15. hodin v Restauraci u Kocoura v Solnici se konala první letošní schůze naší organizace Ušlechtilé kočky Náchod, a zároveň byla schůzí volební.

 

Předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko nejprve slovem představil nové členky paní Lucii Bédiovou a její siamskou kočičku a paní Lenku Vitverovou a jejího kocoura Honzu.

 

Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Iva Bednářová, Míla Tobiášková, Lucie Bédiová, Irena Křešničková, Lenka Vitverová, Denisa Dočkalová a Nikola Meisnerová

 

Projednávané body:

1. volby vedení organizace

2. seznámení s průběhem celorepublikové konference chovatelů koček

3. různé

 

Tuto volební schůzi předcházeli nominace zasílané e-maily, a to na posty předseda, jednatel, pokladník a kontrolní komise. Tyto návrhy byly všechny shodné se stávajícími členy výboru (návrhy od 13ti členů), proto hlasování bylo jednodušší a jednohlasné.

 

Zvoleni opět byli:

předseda:          Jan Kolisko

jednatel :            Michal Jakeš

pokladník:        Jana Novotná

kontrolní komise:   Petra Jakešová

                               Nikola Meisnerová

                               Iva Bednářová

 

Od Michala Jakeše jsme vyslechli zprávy a novinky z konference chovatelů koček, konané v Praze dne 24.2.2018.

Na závěr bylo krásné vyprávění s fotografiemi ze Zanzibaru od Jany Novotné.

 

05.11.2017

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 04.11.2017 v Restauraci U Kocoura v Solnici

 

 Úvod

 

Schůze se konala dne 04.11.2017 od 15:00 v Restauraci "U Kocoura", Vašátkova 26, Solnice.

Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 03.10.2017, jednatel ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš

 

Přítomní členové: Jan Kolisko, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Jana Novotná, Irena Křešničková, Šárka Stúpalová, Nikola Meisnerová, Iva Bednářová.

 

 Program :

 1) Členské známky pro rok 2018 - cena, splatnost, objednání, rozesílání

4) Různé 

 

 Ad 1.) Členské známky pro rok 2018

podle dohody byla určena výše ročního příspěvku na 300,- Kč pro plnoletého člena, výše ročního příspěvku pro mladého chovatele 165,- Kč zůstává zachována

-  někteří členové zaplatili příspěvek v hotovosti, pro ostatní je možnost úhrady bankovním převodem na účet naší organizace do konce letošního roku (pokyny pro platbu: účet číslo 115-1267590227/0100, variabilní symbol uveďte číslo Vaší průkazky a do poznámky napište své příjmení)

 

 Ad 2.) Různé

- Pan Michal Jakeš splnil úkol, kterého se při minulé schůzi sám ujal a to - Zadat vyrobení nového razítka Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.

Razítko je SUPER!

- o letošní světové výstavě v Holandsku povyprávěl Honza Kolisko, který byl přímým účastníkem a jeho kartouzská kočička GIC Baby Blue Star Kolda, CZ , JW se stala NEJLEPŠÍ dospělou KARTOUZSKOU KOČKOU SVĚTOVÉ VÝSTAVY 2017

GRATULUJEME!!!

Vyprávění bylo doplněno o různé fotografie a videa.

 

05.08.2017

 

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.

Úvod:

Schůze se konala v sobotu 22.7.2017 od 14:00 v Solnici, Byzhradecká 390.

Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Nikola Maisnerová, Šárka Stúpalová, Iva Bednářová

 

Body k projednání: 

1) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 

2) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 

3) Různé

 

1) Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 22. 6. 2017, jednatel SO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš, který také schůzi konanou 22.7.2017 zahájil a to seznámením s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 

2) Co se týká nového razítka, bude zadána jeho výroba s logem kočičí tlapky a novým názvem naší organizace. 

3) Předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko také slovem představil novou členku paní Mílu Tobiáškovou a její britskou kočičku.

O skvělou perličku se postarala malá Deniska, která k údivu všech projížděla na dětské elektrické motorce před zraky schůzujících. Sice jela pozadu, ale s obrovským úsměvem na tváři a zářícíma očima.

 

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod.
 
Úvod:
Schůze se konala v sobotu 22.7.2017 od 14:00 v Solnici, 
Byzhradecká 390.
Přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Petra Jakešová, Michal Jakeš, Nikola Maisnerová, Šárka Stúpalová 
Iva Bednářová
 
Body k projednání: 
 
1) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
 
2) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 
 
3) Různé
 
1) Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 22. 6. 2017, jednatel SO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš, který také schůzi konanou 22.7.2017 zahájil a to seznámením s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
2) Co se týká nového razítka, bude zadána jeho výroba s logem kočičí tlapky a novým názvem naší organizace. 
3) Slovem také představil novou členku paní Mílu Tobiáškovou a její britskou kočičku.
 
O skvělou perličku se postarala malá Deniska, která k údivu všech projížděla na dětské elektrické motorce před zraky schůzujících. Sice jela pozadu, ale s obrovským úsměvem na tváři a očima zářícíma štěstím.

13.12.2016

Zápis ze Schůze Specializované organizace Ušlechtilé kočky Náchod, konané 11.12.2016 v Restauraci Jordánek v Opočně

Úvod

Schůze se konala dne 11.12.2016 od 14:00 v Restauraci "Jordánek", Nádražní 447, Opočno.

Schůzi svolal rozesláním zvacího e-mailu všem členům dne 11.11.2016, jednatel ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Michal Jakeš Schůzi zahájil úvodní řečí ve 14:00 předseda ZO Ušlechtilé kočky Náchod pan Jan Kolisko, který schůzi dále předsedal.

přítomni byli: Jan Kolisko, Jana Novotná, Denisa Zoulová, Nikola Maisnerová, Vlasta Vachatová, Irena Křešničková, 

Iva Bednářová

podrobně zde:   Zápis ze schůze 11.12.2016

 

14.04.2016

Zápis ze Schůze Základní organizace Ušlechtilé kočky Náchod

konané 3.4.2016 v Restauraci Jordánek v Opočně

podrobně zde:      Zápis ze schůze 3.4.2016.doc (30,5 kB) 

 

25.03.2016

Zápis z konference delegátů - zde

 

25.10.2015

Zápis ze schůze předsednictva - ZO Ušlechtilé kočky Náchod

V sobotu 24. října se konala schůze všech členů předsednictva. Projednávalo se založení a zřízení peněžního účtu na který budou všichni členové zasílat členské příspěvky. 

23.05.2015

Zápis ze schůze ZO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod.

Schůze se konala 22.05.2015 v restauraci"U F.L.Věka" v Dobrušce. Sešlo se 10 členů a bylo zvoleno nové předsednictvo.

Zúčastlili se: Ing.Vachatová Vlasta, Kopecká Blanka, Kolisko Jan, Meisnerová Nikola, Jakešová Petra, Jakeš Michal, Novotná Jana, Bednářová Iva, Dočkalová Denisa, Ing.Šlapáková Dana. 

17.05.2015

Zápis ze schůze ZO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod.

V sobotu 16.05.2015 se konala naše první volební schůze, protože naše předsedkyně, paní Vlasta Vachatová a naše pokladní, paní Blanka Kopecká chtěly ukončit své působení na těchto pozicích.  Sešli jsme se v kavárně "Na zámecké" v Opočně. Účast členů byla ale slabá, šešlo se nás 9, což nebyla nadpoloviční většina, tudíž volby nemohly proběhnout. Byl stanoven další termín a to na pátek 22.05.2015

Zúčastlili se: Ing.Vachatová Vlasta, Meisnerová Nikola, Kopecká Blanka, Křešničková Irena, Jakešová Petra, Jakeš Michal, Novotná Jana, Bednářová Iva, Stúpalová Šárka.

14.03.2015

Zápis ze schůze ZO Ušlechtilé kočky Náchod.
Schůze se konala 7.3.2015 v restauraci „U Slunce“ v Opočně.
Sešli jsme se v docela hojném počtu. Ing.Vachatová Vlasta, Meisnerová Nikola, Faltová Renata, Hornychová Marie, Křešničková Irena, Jakeš Michal, Kolisko Jan, Novotná Jana, Bednářová Iva, Stúpalová Šárka.
Předsedkyně paní Vlasta Vachatová přečetla a důkladně rozvedla zprávu z plenárního zasedání, konaného 28.2.2015 v Praze. Také upozornila na nové povinnosti členů FIFe, které jsou již uvedeny v novém chovném i výstavním řádu.
Vybral se zbytek členských příspěvků a zároveň byly zúčastněným předány členské známky pro rok 2015.
Na závěr proběhla diskuze u kávy a dezertu.

 

18.01.2015

Změny ve FIFE od 1.1.2015 - důležité!

Dle článku 1.13 má chovatel povinnost od 1.1.2015 poslat předsedkyni ZO kopii přihlášky

na výstavu "DO CIZINY" více zde:    novinky FIFE 2015.pdf (246934)

 

22.01.2014

Zápis ze schůze organizace Ušlechtilé kočky Náchod konané dne 22.1.2014 v Dobrušce

 

Přítomni:

  • Ing. Vlasta Vachatová – předseda
  • Jan Kolísko – jednatel
  • Iva Bednářová – revizní komise
  • Blanka Kopecká – pokladník

 

  1. Předsedkyně seznámila členy výboru s počtem skutečných členů naší organizace.  Je nás celkem 19 a z toho dvě mladé chovatelky.
  2. Bylo dohodnuto, že po získání přístupového kódu do databáze koček od pí Šimkové, předsedkyně doplní všechny potřebné údaje tak, že už nebude potřeba v budoucnu razítkovat krycí listy ani přihlášky na výstavu.
  3. Bylo rozhodnuto, že po konání Ústřední konference delegátů 22.2.2014 v Praze svolá jednatel p. Kolísko první společnou schůzi všech členů, kde bude možné zaplatit známky a zároveň ji získat a bude informováno i o všem, co se na konferenci projednávalo a s jakým závěrem.
  4. Do podzimního termínu připravit písemné návrhy, které budou projednány na plenární schůzi viz bod 3. Výbor se dohodl, že jedním z návrhů bude zařazení jednoho povinného absolvování výstavy pro udělení chovnosti.
  5. Paní Iva Bednářová se nabídla, že v průběhu roku 2014 provede modernizaci našich webových stránek.

 

Zapsala: Vachatová