Novinky  

 

13.04.2018

Pozvánka na schůzi.

tímto Vás všechny zvu na první letošní členskou schůzi naší organizace, která se bude konat v neděli 26.5.2019  od 14:00 hodin v Restauraci U Bětky ve Slavoňově u Nového Města nad Metují  mapy.cz/zakladni?x=16.2024307&y=50.3433753&z=17&source=firm&id=1959320

 

Projednávané body:

 

1. seznámení se s průběhem Ústřední konference SCHK 2019

2. předávání nových průkazů

3. představení případného nového člena

4. různé

!!! POZOR !!!  

S okamžitou platností se mění členská čísla všech chovatelů. V příloze naleznete přehled všech členských čísel, vyhledejte to své a začněte jej používat.

 

Na shledání se těší,

Jan Kolisko

předseda SO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod

 

06.03.2018

Dobrý den,

tímto Vás všechny zvu na členskou schůzi naší organizace, která se bude konat v sobotu 7.4.2018  od 15. hodin v Restauraci u Kocoura v Solnici.
 
Projednávané body:
1. volby vedení organizace
2. seznámení s průběhem celorepublikové konference chovatelů koček
3. různé
 
Vzhledem k tomu, že se budete jednat o volební schůzi viz bod 1., Vás prosím o aktivní účast.
 
Na shledání se těší,
 
Jan Kolisko
předseda SO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod

 

18.02.2018

Vážené chovatelky, vážení chovatelé,

obracím se na Vás s prosbou o vyjádření Vašich nominací na jednotlivé funkce vedení naší organizace (předseda, jednatel, pokladník a tři členové kontrolní komise) Přehled všech členů naší organizace je na Členové SO. Následná členská schůze bude totiž volební (předběžný termín konání 7.4.2018; přesný čas a místo bude včas upřesněno). Vaše nominace očekávám obratem na tento e-mail NEJPOZDĚJI do 1.3.2018.

V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Se srdečným pozdravem,

Jan Kolisko,

předseda SO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod

Vážené chovatelky, vážení chovatelé,
obracím se na Vás s prosbou o vyjádření Vašich nominací na jednotlivé funkce vedení naší organizace (předseda, jednatel, pokladník a tři členové kontrolní komise) Zde je přehled vše členů naší organizace: https://zo-nachod.webnode.cz/seznam-clenu/. Následná členská schůze bude totiž volební (předběžný termín konání 7.4.2018; přesný čas a místo bude včas upřesněno). Vaše nominace očekávám obratem na tento e-mail NEJPOZDĚJI do 1.3.2018.
 
V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat.
 
Se srdečným pozdravem,
 
Jan Kolisko,
předseda SO chovatelů Ušlechtilé kočky Náchod

 

10.10.2017

 

 

22.06.2017

Vážené chovatelky a vážení chovatelé, 

Srdečně Vás zvu na letošní první schůzi SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE 
UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD. 

Schůze se bude konat v sobotu 22.7.2017 od 14:00 u nás v Solnici, 
Byzhradecká 390. 

Body k projednání: 

1) Členské známky pro rok 2018 - cena, splatnost, objednání, 
rozesílání. 
2) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
3) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 
4) Různé 
Prosím napište jestli se zúčastníte, abychom mohli připravit dostatek 
občerstvení. 
Na viděnou se těší 
Michal Jakeš 
jednatel SO Náchod.

 

14.11.2016

Vážené chovatelky a vážení chovatelé,

Srdečně Vás zvu na letošní DRUHOU schůzi SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD.
Schůze se bude konat v neděli 11.12.2016 od 14:00 v restauraci Jordánek v Opočně.

Body k projednání:

1) Členské známky pro rok 2017 - cena, splatnost, objednání, rozesílání.
2) Představení nových členů.
3) Projednání podání pěti návrhů k hlasování na další Ústřední konferenci delegátů na:
a) Povinné čipování koťat.
b) Povinné kontroly čipů při veterinární přejímce na výstavách a při každém posuzování kočky posuzovatelem na výstavě.
c) Návrh zavedení elektronického informačního systému výstav (jako je tomu třeba na výstavách v Polsku).
d) Návrh zlepšit grafickou kvalitu certifikátů o zřízení chovatelské stanice.
e) Návrh pověření obsluhování plemenné knihy více pracovníky, aby se vyřizování požadavků chovatelů urychlilo.
4) Různé
 

Na viděnou se těší
Michal Jakeš
jednatel ZO náchod.

 

01.03.2016

Vážené chovatelky a vážení chovatelé,
Srdečně Vás zvu na letošní první schůzi ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD.
Schůze se bude konat v neděli 3.4.2016 od 14:00 v salonku restaurace Jordánek v Opočně.

Body k projednání:

- Předání informací z konference SCHK 2016 konané dne 27.2.2016 v Praze.
- Rozdání registračních známek pro rok 2016.
- Informace o změnách v zařazení jednotlivých plemen do výstavních tříd.
- Různé

Na viděnou se těší
Michal Jakeš
jednatel ZO náchod.

 

09.02.2016

Vážené chovatelky & vážení chovatelé,

přeposlal jsem Vám seznam okruhů, které budou projednávány na celostátní konferenci konané dne 27.2.2016 v Praze. Výborová schůze naší organizace delegovala mně a Michala Jakeše k aktivní účasti na zmíněné konferenci. Tímto Vás žádám, abyste se na materiály, zaslané každému z vás e-mailem podívali, prostudovali je a pokud budete mít jakýkoliv postřeh, námitku či připomínku, napište mi prosím e-mail, ať můžeme chránit naše zájmy. Prosím o zaslání nejpozději do čtvrtka 24.2.2016.

Jan Kolisko
předseda SO Ušlechtilé kočky Náchod

 

Novinky 2015

Novinky 2014