Novinky  

 

10.10.2017

 

 

22.06.2017

Vážené chovatelky a vážení chovatelé, 

Srdečně Vás zvu na letošní první schůzi SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE 
UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD. 

Schůze se bude konat v sobotu 22.7.2017 od 14:00 u nás v Solnici, 
Byzhradecká 390. 

Body k projednání: 

1) Členské známky pro rok 2018 - cena, splatnost, objednání, 
rozesílání. 
2) Seznámení s výsledky konference SCHK konané dne 17.6.2017 v Praze. 
3) Projednání nutnosti výroby nového razítka. 
4) Různé 
Prosím napište jestli se zúčastníte, abychom mohli připravit dostatek 
občerstvení. 
Na viděnou se těší 
Michal Jakeš 
jednatel SO Náchod.

 

14.11.2016

Vážené chovatelky a vážení chovatelé,

Srdečně Vás zvu na letošní DRUHOU schůzi SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD.
Schůze se bude konat v neděli 11.12.2016 od 14:00 v restauraci Jordánek v Opočně.

Body k projednání:

1) Členské známky pro rok 2017 - cena, splatnost, objednání, rozesílání.
2) Představení nových členů.
3) Projednání podání pěti návrhů k hlasování na další Ústřední konferenci delegátů na:
a) Povinné čipování koťat.
b) Povinné kontroly čipů při veterinární přejímce na výstavách a při každém posuzování kočky posuzovatelem na výstavě.
c) Návrh zavedení elektronického informačního systému výstav (jako je tomu třeba na výstavách v Polsku).
d) Návrh zlepšit grafickou kvalitu certifikátů o zřízení chovatelské stanice.
e) Návrh pověření obsluhování plemenné knihy více pracovníky, aby se vyřizování požadavků chovatelů urychlilo.
4) Různé
 

Na viděnou se těší
Michal Jakeš
jednatel ZO náchod.

 

01.03.2016

Vážené chovatelky a vážení chovatelé,
Srdečně Vás zvu na letošní první schůzi ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UŠLECHTILÉ KOČKY NÁCHOD.
Schůze se bude konat v neděli 3.4.2016 od 14:00 v salonku restaurace Jordánek v Opočně.

Body k projednání:

- Předání informací z konference SCHK 2016 konané dne 27.2.2016 v Praze.
- Rozdání registračních známek pro rok 2016.
- Informace o změnách v zařazení jednotlivých plemen do výstavních tříd.
- Různé

Na viděnou se těší
Michal Jakeš
jednatel ZO náchod.

 

09.02.2016

Vážené chovatelky & vážení chovatelé,

přeposlal jsem Vám seznam okruhů, které budou projednávány na celostátní konferenci konané dne 27.2.2016 v Praze. Výborová schůze naší organizace delegovala mně a Michala Jakeše k aktivní účasti na zmíněné konferenci. Tímto Vás žádám, abyste se na materiály, zaslané každému z vás e-mailem podívali, prostudovali je a pokud budete mít jakýkoliv postřeh, námitku či připomínku, napište mi prosím e-mail, ať můžeme chránit naše zájmy. Prosím o zaslání nejpozději do čtvrtka 24.2.2016.

Jan Kolisko
předseda SO Ušlechtilé kočky Náchod

 

Novinky 2015

Novinky 2014